Naslovnica

Biografija

Natalija Imbrišak

Biografija

Natalija Imbrišak

NATALIJA IMBRIŠAK rođena je 1967. u Koprivnici. U rodnom gradu započela je glazbeno školovanje, a nastavila u Srednjoj glazbenoj školi ˝Vatroslav Lisinski˝ u Zagrebu. Na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1990. teoretske glazbene predmete (A.Klobučar ), a 1994. orgulje (Ž.Dropulić, M.Penzar).
Polazila je majstorske tečajeve orgulja prof. Jeana Ferrarda (Belgija) i Jeana Boyera (Francuska). Nakon trogodišnjeg usavršavanja iz orgulja na ˝Conservatoire Royal de Musique˝ u Bruxellesu u klasi prof. Jeana Ferrarda, stječe magisterij umjetnosti iz orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Za vrijeme boravka u Bruxellesu usavršavala se i u slijedećim disciplinama: kontrapunkt, praktična harmonija i glazbena analiza.

U Glazbenoj školi ˝Vatroslav Lisinski˝ u Zagrebu i u Glazbenoj školi u Koprivnici predavala je teoretske glazbene predmete, a od 1997. predaje orgulje u Glazbenoj školi u Varaždinu.
Učenici iz njene klase studiraju orgulje na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu, na Institutu za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝ u Zagrebu, na Konzervatoriju ˝Giuseppe Tartini˝ u Italiji (Trst), na ˝Hochschule für Musik und darstellende Kunst˝ u Grazu i na ˝Hochschule für Musik und darstellende Kunst˝ u Beču.
Uz iznimnu pedagošku djelatnost, sudjeluje na mnogobrojnim festivalima i manifestacijama vezanim uz očuvanje i promidžbu orgulja: Zagrebački ljetni festival, Varaždinske barokne večeri, Sudamja-Split, Organum Histriae u Umagu, Ciklus Max Reger u Varaždinu, Orgulje kao europska kulturna baština (međunarodni kongres, Varaždin 2000.), Orguljaški ljetni festival u Pragu, Glazbeni festival u Balingenu…
Uz akademika prof. Anđelka Klobučara i njemačkog orguljaša Christopha Bosserta sudjelovala je na koncertima prigodom kolaudacije orgulja varaždinske Katedrale 1998. godine.
U crkvi Sv.Nikole u Koprivnici djeluje kao orguljašica i dirigentica mješovitog pjevačkog zbora. Predavač je orgulja u školi za crkvene glazbenike pri Varaždinskoj biskupiji. U Orguljaškoj ljetnoj školi u Šibeniku vodi seminar orguljske glazbe XIX. – XXI. stoljeća, te hrvatske glazbe za orgulje.
Koncertira kao solist na orguljama i umjetnički suradnik solistima i ansamblima u zemlji i inozemstvu (Belgija, Austrija, Italija, Slovenija, Njemačka, Mađarska, Češka). Član je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika i Hrvatskog društva glazbenih teoretičara.


NATALIJA IMBRIŠAK was born in Croatia (Koprivnica) in 1967. She graduated from the Music Academy of the University of Zagreb in theoretical musical subjects in the class of Anđelko Klobučar and the organ in the classes of Žarko Dropulić and Mario Penzar. At the Conservatoire Royal de Musique in Brussels she did her postgraduate study of the organ in the class of Jean Ferrard. During her three years in Brussels she also worked on the improvement of her counterpoint, practical harmony and musical analysis. At the Music Academy in Zagreb she received her M.A. in organ performance.

She taught theoretical musical subjects at the Vatroslav Lisinski Music School in Zagreb and the Fortunat Pintarić Music School in Koprivnica. Since 1997 she has been teaching the organ at the Varaždin Music School. Natalija Imbrišak is also active as an organist and conductor of the mixed singing choir at St. Nicolas’s Church in Koprivnica and as the organ teacher at the School for Church Musicians of the Varaždin Diocese. She also leads a seminar on the 19th – 21th century organ music, as well as on the Croatian organ music at the Šibenik Organist Summer School.

In addition to her pedagogical activity, Natalija Imbrišak has participated in numerous festivals and events aimed at the preservation and promotion of the organ: (Zagreb Summer Festival, Varaždin Baroque Evenings, Sudamja-Split, Organum Histriae in Umag, Max Reger Organ Music Cycle in Varaždin, Organ as the European cultural heritage – Congress in Varaždin, Organ Summer Festival in Prague, Music Festival Balingen and others).

She also appears as a soloist on the organ and artistic co-operator for soloists and ensembles at home and abroad (Belgium, Austria, Italy, Slovenia, Germany, Hungary and the Czech Republic).