Zbor Sv. Nikola

Mješoviti pjevački zbor župe Sv.Nikole biskupa, Koprivnica

MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR ŽUPE SV.NIKOLE BISKUPA, KOPRIVNICA

Dirigentica: Natalija Imbrišak, orguljašica: Snježana Gregur

Mješoviti zbor župe Sv.Nikole biskupa iz Koprivnice čine pjevači amateri koji se redovito skupljaju na svetoj misi nedjeljom u 9 sati. Zbor također pjeva u prigodama svih blagdana i različitih liturgijskih slavlja. Repertoar zbora obuhvaća pučko i višeglasno liturgijsko pjevanje kao i vrijedna djela umjetničke glazbene literature.

Dio bogatog repertoara zabilježen je na nosaču zvuka ‘Slavim Te Gospode’ snimljenom 2000.godine na poticaj tadašnjeg župnika vlč.Jurja Župančića. Zbor rado izmjenjuje susrete sa drugim crkvenim zborovima, redovito sudjeluje na smotri zborova u povodu blagdana Sv.Cecilije u Varaždinu i s radošću se uključuje u sva glazbena događanja u Biskupiji.

F.Buhanec: Koprivnica
arr.N.Imbrišak & D.Grubačević


Mješoviti pjevački zbor župe Sv. Nikole biskupa, Koprivnica, dirigent: Natalija Imbrišak, orgulje: Snježana Gregur

xxx: O Marijo zvijezdo mora

xxx: Na Maslinskoj tužnoj gori

V.Žganec: Na Maslinskoj gori

Snimljeno: 24.3.2007.

JAVNI NASTUPI

15.04.2001.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole – promocija CD-a „Slavim te, Gospode“
17.11.2002.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
21.04.2002.Pribislavec
01.05.2002.Zdenčina, Crkva Sv.Josipa radnika
16.11.2003.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
14.11.2004.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
03.02.2005.Koprivnica, Župa Bl.Alojzija Stepinca – Stepinčeve note
01.02.2006.Koprivnica, Župa Bl.Alojzija Stepinca – Stepinčeve note
25.11.2006.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
01.02.2007.Koprivnica, Župa Bl.Alojzija Stepinca – Stepinčeve note
24.11.2007.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
07.02.2008.Varaždin,Koprivnica, Župa Bl.Alojzija Stepinca
31.08.2008.Križevci, Crkva Sv.Ane
15.11.2008.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
05.02.2009.Koprivnica, Župa Bl.Alojzija Stepinca – Stepinčeve note
14.06.2009.Varaždin, Katedrala – ređenje
27.09.2009.Vinkovci
Veljača 2010.Koprivnica, Župa Bl.Alojzija Stepinca – Stepinčeve note
18.04.2010.Varaždin, Katedrala – Susret crkvenih zborova
01.08.2010.Kuzminec
19.09.2010.Pregrada
Studeni 2010.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
Studeni 2011.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
08.01.2012.Koprivnica, Crkva Sv. Antuna Padovanskog – zavjetna misa
05.02.2012.Koprivnica, Župa Bl.Alojzija Stepinca – Stepinčeve note
24.11.2012.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
23.11.2013.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
22.11.2014.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
10.12.2014.Koprivnica, Crkva Sv. Nikole – snimanje za VTV “Vjera i nada”
17.05.2015.Mađarska
14.11.2015.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
01.04.2016.Zagreb, Bazilika Srca Isusova – misa
19.11.2016.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
25.02.2017.Koprivnica, Domoljub – promocija zbornika “Crkvena lira” F.Pintarića
06.01.2018.Draškovec, Crkva Sv. Roka – Božićni humanitarni koncert
21.04.2018.Karlovac, Svetište Sv. Josipa – misa
21.11.2018.Koprivnica, Crkva Sv. Nikole – 150-obljetnica Kćeri Božje Ljubavi
25.11.2018.Varaždin, Katedrala – Festival Svete Cecilije
05.05.2019.Sveti Juraj u Trnju, “Marijini obroci” humanitarni koncert
29.12.2019.Reka, Župa Presvetog Trojstva – Božićni koncert
12.01.2020.Koprivnica, Crkva Sv. Antuna – zavjetna misa