Ostale aktivnosti

 • Predavanje: “Orguljska baština Varaždina”, Varaždin, Velika koncertna dvorana Glazbene škole u Varaždinu, 27.04.2024.
 • Autorstvo brošure “30 godina učenja orgulja u Glazbenoj školi u Varaždinu”, promocija u Velikoj koncertnoj dvorani Glazbene škole u Varaždinu, 26.04.2024.
 • Predavanje: “30 godina učenja orgulja u Glazbenoj školi u Varaždinu”, Varaždin, Velika koncertna dvorana Glazbene škole u Varaždinu, 26.04.2024.
 • Predavanje: César Franck (1822. – 1890.) – “Pater Seraphicus” moderne francuske glazbe, Varaždin, Velika koncertna dvorana Glazbene škole u Varaždinu, 15.05.2023.
 • Predavanje “Prikaz života i orguljskog stvaralaštva Césara Francka (1822. – 1890.)” prigodom 200. obljetnice skladateljevog rođenja, Šibenik, Interpretacijski centar katedrale sv. Jakova “Civitas Sacra”, 05.08.2022.
 • Predavanje o Césaru Francku i interpretaciji njegove glazbe za ŠIBENSKU LJETNU ORGULJAŠKU ŠKOLU, Šibenik, 26.08.2000.
 • Predavanje ″Orgulje u Hrvatskoj s osobitim osvrtom na orgulje u Varaždinu″ – za susret orguljaša Varaždina i Ljubljane, Glazbena škola u Varaždinu, 11.04.2013.
 • Primjena restauriranih povijesnih orgulja u praksi“ – izlaganje u okviru znanstvenog skupa „Zaštita i revitalizacija spomeničke baštine“ – KUKULJEVIĆEVI DANI, Varaždinske Toplice, 3.11.2010.
 • SVETA CECILIJA LXVI, Zagreb 1996., 11-13 Članak “Restauracija orgulja u župnoj crkvi Sv. Nikole u Koprivnici”
 • SVETA CECILIJA XL, Zagreb 2020., broj 1-2, 74-77 Članak “Liturgijsko sviranje u glazbenoj školi”
 • SVETA CECILIJA XL, Zagreb 2020., broj 1-2, 78-81 Članak “Primjena restauriranih povijesnih orgulja u praksi”
 • Predavanje o praktičnoj harmoniji – Iskustva s Kraljevskog konzervatorija u Bruxellesu – za STRUČNO VIJEĆE učitelja teorijskih glazbenih predmeta, Glazbena škola u Varaždinu, 9.12.2006.
 • Predavanje o praktičnoj harmoniji – Iskustva s Kraljevskog konzervatorija u Bruxellesu, Osvrt na našu glazbenu praksu, Praktičan rad – za Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara (DANI TEORIJE GLAZBE 2007.), Zagreb, Glazbena škola“Vatroslav Lisinski“, 17.10.2007.
 • Recenzija knjige „Hrvatske crkvene popijevke“ (Tihomir Petrović,Zagreb HDGT, 2008.)
 • Recenzija knjige „Od Arcadelta do Tristanova akorda“ ( Tihomir Petrović HDGT, 2008.)
 • Sudjelovanje u izradi Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole – orgulje (HDGPP,Zagreb, 2008. )
 • Međunarodni kongres „ORGULJE KAO EUROPSKA KULTURNA BAŠTINA“ Varaždin 2000.: organizacija i sudjelovanje na Koncertu hrvatske glazbe u sklopu Kongresa (praizvedba Fantazije a.o.75 „Klanjat će se Tebi Gospodine svi narodi Zemlje“ Davora Bobića )
 • Producent CD-a s Kongresa „Orgulje kao europska kulturna baština“, ujedno jedan od izvođača na CD-u
 • Producent CD-a „Barokna razglednica“, ujedno i izvođač
 • Producent CD-a “César Franck i Charles – Marie Widor”, ujedno i izvođač
 • Član Kulturnog vijeća Grada Koprivnice u dva mandata: 2005.-2009.,2009.-2013.
 • Aranžman pjesme „Koprivnica“ (Ferdinand Buhanec) zajedno s Daliborom Grubačevićem za četveroglani mješoviti pjevački zbor
 • Obrada šansone „Niti za me, niti za te“ (Igor Brešan) za mješoviti pjevački zbor
 • Obrada skladbe „Tko mi je ukra more“ (Igor Brešan) – Festival klapa Omiš 2010.
 • Autorica skladbe „Zdravo budi“ (tekst i glazba) za četveroglasni mješoviti pjevački zbor, praivedba na Festivalu Svete Cecilije u Varaždinu; šaljiva verzija ove skladbe pod nazivom „Zdravo budi Blaž“ posvećena je vlč.Blažu Horvatu, bivšem župniku crkve Sv.Nikole u Koprivnici, sadašnjem rektoru varaždinske katedrale, velikom ljubitelju glazbe
 • Glazbeni pedagog harmonije, polifonije, glazbenih oblika te osnova kompozicije i dirigiranja skladatelju filmske glazbe Daliboru Grubačeviću