Varaždin

Od 1997. godine Natalija Imbrišak predaje orgulje u Glazbenoj školi u Varaždinu. Uz to predaje komornu glazbu, liturgijsku glazbu, a po potrebi ispomaže i nastavu teorijskih glazbenih predmeta. Organizirala je niz koncerata orguljaša i komorne glazbe te uspješno pripremala učenike za regionalna, državna i međunarodna natjecanja. 2011. godine unaprijeđena je u zvanje profesora mentora, a 2016. godine u zvanje profesora savjetnika. 21.8. 2019. godine imenovana je pročelnicom Odjela za harmoniku, orgulje i udaraljke.

Učenici koji su maturirali orgulje u klasi prof. Natalije Imbrišak:

1998.  Božica Tuđan

1999.  Maja Petrović

2000.  Josip Mihaljević

2001.  Višeslav Jaklin

2001.  Ela Belošević

2001.  Nevenka Pajtlar

2002.  Ana Pokos

2002.  Jelena Pokos

2005.  Željka Kušter

2005.  Ivana Krznar

2005.  Dolores Košćak

2006.  Tomislav Cvrtila

2006.  Dejan Petrinić

2006.  Andrea Milohanić

2007.  Emanuel Rušec

2007.  Ivanka Novak

2010.  Jelena Horvat

2010.  Nikola Cerovečki

2012.  Filip Horvat

2012.  Ivana Klajzner

2012.  Andrej Križanec

2013.  Iva Olić

2013.  Ivon Fabijanec

2014.  Jakov Spevec

2016.  Ines Benko

2016.  Aurelija Sabolek

2017.  Filip Vlahinja

2017.  Martin Lajtman

2020. Ena Marija Novak

2021. Tomislav Krobot

NAGRADE NA NATJECANJIMA

 

1999.  Višeslav Jaklin, 1. kategorija, I. nagrada – državno natjecanje

1999.  Maja Petrović, 2. kategorija, IV. nagrada – državno natjecanje

1999.  Dolores Košćak, 2. kategorija, V. nagrada – državno natjecanje

2001.  Višeslav Jaklin, 2. kategorija, III. nagrada – državno natjecanje

2001.  Margita Hranjec, 2. kategorija, IV. nagrada – državno natjecanje

2001.  Nevenka Pajtlar, 2. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2003.  Željka Kušter, 1. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2003.  Ivana Krznar, 2. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2005.  Emanuel Rušec, 1. kategorija, II. nagrada – državno natjecanje

2005.  Željka Kušter, 2. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2005.  Tomislav Cvrtila, 2. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2007.  Emanuel Rušec, 2. kategorija, I. nagrada – državno natjecanje

2009.  Roko Žaja, 1. kategorija, III. nagrada – državno natjecanje

2009.  Jelena Horvat, 2. kategorija, III. nagrada – državno natjecanje

2009.  Nikola Cerovečki, 2. kategorija, III. nagrada – državno natjecanje

2009.  Filip Horvat, 1. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2009.  Ivana Klajzner, 1. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2011.  Jakov Spevec, 1. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2011.  Ivon Fabijanec, 1. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2011.  Filip Horvat, 2. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2011.  Ivana Klajzner, 2. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2013.  David Vuković, 1. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2013.  Jakov Spevec, 2. kategorija, II. nagrada – regionalno natjecanje

2016.  Tomislav Krobot, kategorija D, I. nagrada – međunarodno natjecanje Nova Gorica (SLO)

2016.  Neven Boltek, kategorija F, III. nagrada – međunarodno natjecanje Nova Gorica (SLO)

2017.  Jan Borak, kategorija B, I. nagrada – međunarodno natjecanje Nova Gorica (SLO)

2017.  Tomislav Krobot, kategorija D, I. nagrada – međunarodno natjecanje Nova Gorica (SLO)

2017.  Neven Boltek, kategorija F, II. nagrada – međunarodno natjecanje Nova Gorica (SLO)

2018.  Jan Borak, kategorija Junior, I. nagrada – međunarodno natjecanje Nova Gorica (SLO)

2018.  Tomislav Krobot, kategorija Superior, III. nagrada – međunarodno natjecanje Nova Gorica (SLO)

2019.  Tomislav Krobot, kategorija A, I. nagrada – međunarodno natjecanje Tricesimo, Udine (ITALY)

2021. Tomislav Krobot, kategorija C, I. nagrada – IV. International Distance Competition “Daina miestui” u Litvi (LT)