Šibenik

Grad Šibenik koji je raritet po broju povijesnih orgulja u Hrvatskoj, a zasigurno i u Europi, svakog ljeta domaćin je Orguljaškoj ljetnoj školi. Natalija Imbrišak prisutna je u radu Orguljaške ljetne škole u Šibeniku od samih njenih početaka 1994.godine: najprije kao polaznik (1994.,1995.), potom kao asistentica akademika Anđelka Klobučara (1996.,1997., 1998.), a zatim i kao stalni predavač seminara orguljske glazbe 19. – 21. stoljeća, te hrvatske glazbe za orgulje (od 1999.g.).

Javni nastupi u okviru Orguljaške ljetne škole u Šibeniku

 

26.08.1994. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert polaznika OLJŠ

09.08.1995. Zlarin – Koncert polaznika OLJŠ

11.08.1995. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert polaznika OLJŠ

12.08.1995. Visovac – Koncert polaznika OLJŠ

26.08.1996. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

20.08.1997. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

20.08.1998. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

19.08.1999. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

20.08.2001. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

28.08.2003. Šibenik, Katedrala Sv. Jakova – solistički koncert

26.07.2005. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

22.09.2005. Šibenik, Katedrala Sv. Jakova (+ Mario Penzar i Pavao Mašić )

21.07.2006. Šibenik, Katedrala Sv. Jakova – Koncert predavača

11.07.2009. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

22.07.2010. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

25.07.2011. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

28.07.2012. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

10.08.2013. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

11.08.2014. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

06.08.2016. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

05.08.2017. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

04.08.2018. Šibenik, Katedrala Sv. Jakova – Koncert predavača

04.08.2019. Šibenik, Crkva Sv. Frane – Koncert predavača

10.08.2020. Šibenik, Katedrala Sv. Jakova – Koncert predavača

04.08.2021. Šibenik, Katedrala Sv. Jakova – Koncert predavača

04.08.2022. Šibenik, Katedrala Sv. Jakova – Koncert predavača

05.08.2023. Šibenik, Crkva sv. Frane – Koncert predavača