Šibenik

Grad Šibenik koji je raritet po broju povijesnih orgulja u Hrvatskoj, a zasigurno i u Europi, svakog ljeta domaćin je Orguljaškoj ljetnoj školi. Natalija Imbrišak prisutna je u radu Orguljaške ljetne škole u Šibeniku od samih njenih početaka 1994.godine: najprije kao polaznik (1994.,1995.), potom kao asistentica akademika Anđelka Klobučara (1996.,1997., 1998.), a zatim i kao stalni predavač seminara orguljske glazbe 19. – 21. stoljeća, te hrvatske glazbe za orgulje (od 1999.g.).

Javni nastupi u okviru Orguljaške ljetne škole u Šibeniku

 

26.08.1994.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert polaznika OLJŠ

09.08.1995.Zlarin – Koncert polaznika OLJŠ

11.08.1995.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert polaznika OLJŠ

12.08.1995.Visovac – Koncert polaznika OLJŠ

26.08.1996.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

20.08.1997.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

20.08.1998.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

19.08.1999.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

20.08.2001.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

28.08.2003.Šibenik, Katedrala Sv.Jakova – solistički koncert

26.07.2005.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

22.09.2005.Šibenik, Katedrala Sv.Jakova (+ Mario Penzar i Pavao Mašić )

21.07.2006.Šibenik, Katedrala Sv.Jakova – Koncert predavača

11.07.2009.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

22.07.2010.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

25.07.2011.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

28.07.2012.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

10.08.2013.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

11.08.2014.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

06.08.2016.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

05.08.2017.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača

04.08.2018.Šibenik, Katedrala Sv.Jakova – Koncert predavača

04.08.2019.Šibenik, Crkva Sv.Frane – Koncert predavača