Zbor Podravka

Mješoviti pjevački zbor „PODRAVKA“ – JAVNI NASTUPI
Dirigenti: Marija Jurašin, Ivan Martinčević, Elizabeta Pancir, Darija Vrzić
Korepetitor(orgulje i glasovir): Natalija Imbrišak

08.01.2012.Koprivnica, Crkva Sv.Antuna Padovanskog
10.01.2011.Koprivnica, Crkva Sv.Antuna Padovanskog
11.01.2009.Koprivnica, Crkva Sv.Antuna Padovanskog
26.12.2008.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
30.03.2008.Ždala
24.03.2008.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
13.01.2008.Koprivnica, Crkva Sv.Antuna Padovanskog
09.04.2007.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
07.01.2007.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
26.12.2006.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
08.01.2006.Koprivnica, Crkva Sv.Antuna Padovanskog
26.12.2005.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
04.06.2004.Prelog, Crkva Sv.Jakoba
15.05.2004.Kaposvar
12.04.2004.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
25.12.2003.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
12.01.2003.Koprivnica, Crkva Sv.Antuna Padovanskog
25.12.2002.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
21.06.2002.Križevci
26.05.2002.Rattersdorf(Austrija)
04.2002.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
26.12.2001.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
18.09.2001.Otok
06.05.2001.Hlebine
16.04.2001.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
26.12.2000.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
24.04.2000.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
26.12.1999.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
17.10.1999.Dubrovnik
05.04.1999.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
27.12.1998.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
05.10.1998.Varaždin, Katedrala – Varaždinske barokne večeri
28.12.1997.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
21.12.1997.Molve
24.05.1997.Budimpešta
31.03.1997.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
18.05.1996.Rim
26.12.1995.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
05.10.1995.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole – Varaždinske barokne večeri
21.04.1995.Koprivnica, Dvorana Domoljub
17.04.1995.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
08.01.1995.Močile
18.06.1994.Našice
04.06.1994.Zajezda
04.04.1994.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
06.01.1994.Sisak
23.10.1993.Maruševac
03.10.1993.Varaždin, Katedrala – Varaždinske barokne večeri
11.09.1993.Vinkovci
12.04.1993.Koprivnica, Crkva Sv.Nikole
02.04.1993.Koprivnica, Dvorana Domoljub
10.05.1992.Zajezda
23.03.1991.Bosanski Brod
14.10.1990.Koprivnica, Močile
03.06.1988.Koprivnica, Dvorana Domoljub