Diskografija

Ostvarene snimke

BAROKNA RAZGLEDNICA

Ovaj program izveden je 26. rujna 2011. na 41. Varaždinskim baroknim večerima. This program was performed on the 41th Varaždin Baroque Evenings, on September 26th, 2011.

Program:
Johann Sebastian Bach: Toccata i fuga u d-molu BWV 565
Jan Pieterszoon Sweelinck: More Palatino
Dietrich Buxtehunde: Passacaglia u d-molu BuxWV 161
Louis-Nicolas Clerambault: Suite du premier ton
Johann Sebastian Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
Johann Sebastian Bach: Nun komm der Heiden Heiland BWV 659
Johann Sebastian Bach: Fantasia u G-duru BWV 572

Total time: 54:08

BAROKNA RAZGLEDNICA“- Orgulje varaždinske katedrale, 2011.g.

 

„CÉSAR FRANCK I CHARLES – MARIE WIDOR“

CD sadrži djela za orgulje iz perioda francuske romantike C. Francka i Ch. M. Widora. Snimljen je na orguljama varaždinske katedrale.

Program:
César Franck (1822 – 1890)
Andantino u As – duru (op.posth.)
Koral u a – molu
Charles – Marie Widor (1844 – 1937)
Simfonija br.5 u f – molu po.42/1
I Allegro vivace
II Allegro cantabile
III Andantino quasi allegretto
IV Adagio
V Toccata

Total time: 59:12

CÉSAR FRANCK i CHARLES – MARIE WIDOR “- Orgulje varaždinske katedrale, 2013.g.

 

Orgulje kao europska kulturna baština

Praizvedba Fantazije za orgulje „Klanjat će se Tebi Gospodine svi narodi Zemlje a.o.75“ varaždinskog skladatelja Davora Bobića na CD-u s Kongresa „Orgulje kao europska kulturna baština“, 2000.g.

CD „Slavim Te Gospode“ kao dirigentica mješovitog pjevačkog zbora crkve Sv.Nikole iz Koprivnice, 2000.g.

 

Missa Croatica

Missa Croatica Fortunata Pintarića s mješovitim pjevačkim zborom „Podravka“ iz Koprivnice, Crkva Sv.Antuna Padovanskog u Koprivnici, 1992.g.